„Odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy – art. 647 (1) Kodeksu cywilnego” Piotr Raiński

79,00 zł Brutto
Ilość

Monografię Pana Pawła Raińskiego, dotyczącą kwestii odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy, należy przyjąć z zadowoleniem. Brakuje bowiem dziś na rynku wydawniczym, kompleksowego przedstawienia w/w zagadnienia. Oczywiście istnieje szereg publikacji, które podejmują wskazaną problematykę, czynią to jednak w sposób fragmentaryczny. Monografia, pod względem treści, obejmuje regulacje prawne dotyczące działalności gospodarczej związanej z sektorem budownictwa oraz inicjatywy i podmioty, które wspierają wspomniany proces. Szczególną uwagę poświęcono w niej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy, wobec podwykonawcy robót budowlanych. Jej główną wartością jest to, iż Autor podjął się próby usystematyzowania ww. wiedzy z uwzględnieniem najnowszych zmian, prezentując niejednokrotnie krytyczne stanowisko wobec ustaleń ustawodawcy, proponując jednocześnie własne rozwiązania. Zatem aktualność przygotowywanej do druku publikacji - nie budzi zastrzeżeń.
dr Krzysztof Chochowski